Dr. Ahmet Acar - sitemap

Kullanım Koşulları

Drahmetacar.com'a hoş geldiniz!

 

Bu Kullanım Koşulları sözleşmesi, Dr. Ahmet ACAR’ın https://www.drahmetacar.com adresinde bulunan web sitesinin kullanımına ilişkin kuralları ve düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtir.

 

Sitenin Kullanımı

Bu web sitesine erişerek ve/veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep ederek, bu  Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu sayfada belirtilen tüm hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız drahmetacar.com'u kullanmaya devam etmeyin.

 

Aşağıdaki terminoloji, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, Sorumluluk Reddi Bildirimi ve tüm Sözleşmeler için geçerlidir: "Kullanıcı", "Siz" ve "Sizin", bu web sitesinde oturum açan ve bu Kullanım Koşullarına uygun olan size atıfta bulunur. “Drahmetacar.com”, "Şirket", "Kendimiz", "Biz", "Bizim" ve "Biz" Şirketimizi ifade eder. "Parti", "Taraflar" veya "Biz", hem Kullanıcıyı hem de kendimizi ifade eder. Yukarıdaki terminolojinin veya diğer kelimelerin tekil, çoğul, büyük harf ve/veya o veya onlar olarak kullanılması, birbirinin yerine kullanılabilir ve bu nedenle aynı anlama gelir.

 

 • Drahmetacar.com, ziyaretçilerine Dr.Ahmet ACAR ve verdiği hizmetler hakkında ön bilgi alabilecekleri, blog (internet günlüğü) makaleleri okuyabilecekleri, hastaların aldıkları hizmetler hakkında yorum yapabilecekleri, randevu ve bilgi almak için iletişim kurabilecekleri ortam sağlayan sağlıkla ilgili bir web sitesidir.

 

 • Kullanıcı, drahmetacar.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, drahmetacar.com tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

 

 • Bu Sözleşme’nin herhangi bir kısmının geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer bölümlerini geçersiz kılmayacaktır.

 

 • Drahmetacar.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, drahmetacar.com’a ziyaretçiler tarafından girilebileceği gibi drahmetacar.com editörleri tarafından da girilebilecektir.

Kullanıcıların Beyan ve Garantileri

 

 • Kullanıcı, diğer kullanıcıların drahmetacar.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek her türlü hukuka aykırı ve drahmetacar.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; drahmetacar.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 

 • Drahmetacar.com virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte web sitemizi ziyaret eden Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan, ayrıca bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden dolayı sorumluluğumuz bulunmamakta olup; bu sebeple bizden hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür ve sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder.

 

 • Drahmetacar.com sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluğunu değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.

 

 • Drahmetacar.com’un hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, sorumluluğumuz bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi, kurtarılması sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

 

 • Drahmetacar.com, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kullanıcı, drahmetacar.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Safari, Chrome, Explorer vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgiler drahmetacar.com tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

Üçüncü Şahıs Web Siteleri

 

 • Drahmetacar.com sitesindeki bağlantılar sizi bu sitenin dışına götürebilir ve drahmetacar.com, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Drahmetacar.com, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Drahmetacar.com, bu sitenin oluşturulması üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan üçüncü şahıs niteliğindeki diğer taraflar, site kullanıcısının bu siteye erişiminden ya da sitenin kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan ve hasarlarından ötürü sorumlu tutulamaz.

Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

Drahmetacar.com "Kullanım Koşulları" başlığı altındaki bilgilerde ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, drahmetacar.com’da yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek site kullanıcısının sorumluluğundadır. Drahmetacar.com’un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Drahmetacar.com sitesinin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Yasal Uyarı

Drahmetacar.com web sitesi, tüm içeriği ve uygulamaları sadece hastaları bilgilendirme ve eğitim amaçlı olup, hiçbir şekilde gerçek bir hekim-hasta ilişkisi ve tıbbi öneri verme amacı ile oluşturulmamıştır.

 

Bu sitede yer alan bilgiler birebir hekim muayenesi veya konsültasyon sonucu sağlanan bilgilerin yerini tutamaz. Makalelerde ve kaynaklarda belirtilen görüşler, bilgiler ve dokümanlar açık bir şekilde belirtmediğimiz taktirde resmi görüşleri yansıtmaz.

Çerezler

Sitemizin daha kolay kullanılması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Drahmetacar.com'a erişerek drahmetacar.com'un Gizlilik Politikası'na uygun olarak çerezleri kullanmayı kabul ettiniz.

 

Çoğu etkileşimli web sitesi, kullanıcının ayrıntılarını her ziyaretinde almamıza izin vermek için çerezleri kullanır. Çerezler, web sitemizi ziyaret eden kişilerin web sitemizi ziyaret etmelerini kolaylaştırmak ve belirli alanların işlevselliğini sağlamak için kullanılır. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

 

Daha fazla bilgi için Çerez Bildirimi politikamıza bakabilirsiniz.

Mülkiyet Hakları

Aksi belirtilmedikçe, drahmetacar.com ve/veya lisans verenleri drahmetacar.com'daki tüm materyallerin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahiptir veya drahmetacar.com tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Tüm fikri mülkiyet hakları saklıdır. Aksi halde; drahmetacar.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır. Bu Kullanım Koşullarında belirtilen kısıtlamalara tabi olarak drahmetacar.com adresinden bunlara erişebilirsiniz.

Telif, Lisans ve Kısıtlamalar

Bu sitede yayınlan her türlü görsel, metin, ses, animasyon, video dosyaları ve diğer her türlü materyal ve tasarımlar 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif altındadır. Bu telif hakkı drahmetacar.com’a ve/veya lisans verenlerine aittir. Drahmetacar.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, drahmetacar.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, drahmetacar.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez, başka sitelerde ve/veya üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

 

Drahmetacar.com web sitesi, içeriği veya herhangi bir bölümünü ile ilgili aşağıda belirtilenleri drahmetacar.com’un önceden açık yazılı izni olmaksızın hiç bir şekilde Yapmamalısınız:

 

Elektronik, mekanik, fotokopi alma veya diğer herhangi bir araçla;

 

 • indirmek,
 • değiştirmek,
 • çoğalmak,
 • yinelemek,
 • kopyalamak,
 • yeniden nakletmek,
 • dağıtmak,
 • yaymak,
 • yayınlamak,
 • yeniden yayınlamak,
 • satmak,
 • kiralamak,
 • basmak,
 • kullanmak,
 • alt lisansını almak,
 • icra etmek veya dolaşıma sokmak.

 

İndirme işlemi sonucunda indirdiğiniz materyal üzerinde hiçbir hak, mülkiyet veya yararlanma hakkı edinmiş olmazsınız. Web sitemize erişim ve bu siteyi kullanım hakkınız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olmakla birlikte kaynak kanun ve yönetmeliklere de tabi olabilir. Web sitemizin kullanılmasıyla ilgili tüm bu belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Görsel İçerik Sorumluluk Reddi

Bu web sitesinde yer alan tüm görsel içerikler lisanslı stok fotoğraftır. İçerikte yer alan her kişi modeldir. Bu poz veren modellerin içerikte bağdaştırılan herhangi bir hastalıkla bir ilgisi yoktur ve sadece illüstrasyon amaçlı olarak kullanılmıştır.

Yorumlar

Bu web sitesinin bazı bölümleri, kullanıcılara web sitesinin belirli alanlarında görüş ve bilgi gönderme ve paylaşma fırsatı sunar. Drahmetacar.com, web sitesinde mevcudiyetlerinden önce Yorumları filtrelemez, düzenlemez, yayınlamaz veya gözden geçirmez. Yorumlar drahmetacar.com'un, temsilcilerinin ve/veya bağlı kuruluşların görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Yorumlar, görüşlerini ve fikirlerini paylaşan kişinin görüş ve düşüncelerini yansıtır. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, drahmetacar.com, temsilcileri ve/veya bağlı kuruluşları bu web sitesindeki Yorumlardan veya Yorumların herhangi bir şekilde kullanılması ve/veya yayınlanması ve/veya görüntülenmesi sonucunda ortaya çıkan ve/veya maruz kalınan herhangi bir sorumluluk, zarar veya masraftan sorumlu olmayacaktır. Drahmetacar.com, Kullanıcı’dan gelen yorumu neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

 

Drahmetacar.com, tüm Yorumları izleme ve uygunsuz, saldırgan veya bu Kullanım Koşullarının ihlaline neden olabilecek herhangi bir Yorumu kaldırma hakkını saklı tutar.

 

Bunu garanti ve beyan ediyorsunuz:

 

 • Yorumları web sitemizde yayınlama hakkına sahipsiniz ve bunu yapmak için gerekli tüm lisanslara ve onaylara sahipsiniz;
 • Yorumlar, herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkı, patent veya ticari markası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmez;
 • Yorumlar, mahremiyet ihlali niteliğinde karalayıcı, iftira niteliğinde, saldırgan, aldatıcı, pornografik, ahlaka aykırı, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık unsurları barındıran, uygunsuz veya başka bir şekilde yasadışı materyal içermez.
 • Yorumlar, ticari veya özel veya mevcut ticari faaliyetler veya yasadışı faaliyetler talep etmek veya tanıtmak için kullanılmayacaktır.
 • Bu vesileyle drahmetacar.com'a, Yorumlarınızı herhangi bir form, format veya medyada kullanmak, çoğaltmak, düzenlemek ve başkalarına kullanma yetkisi vermek için münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz.

İçeriğimize Hiperlink (Hyperlink) Oluşturma

Drahmetacar.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak göstermek ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için drahmetacar.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, drahmetacar.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması drahmetacar.com’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Bağlantılar

Aşağıdaki kuruluşlar önceden yazılı onay almadan Web Sitemize bağlantı verebilir:

 

 • Devlet kurumları;
 • Arama motorları;
 • Haber kuruluşları;
 • Çevrimiçi dizin dağıtıcıları, listelenen diğer işletmelerin Web Sitelerine hiperlink oluşturdukları şekilde Web Sitemize bağlantı verebilir; ve
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşların talep etmesi dışında sistem genelinde Akredite İşletmeler, hayır kurumu alışveriş merkezleri ve Web sitemize bağlantı veremeyecek hayır kurumu bağış toplama grupları.

 

Bu kuruluşlar ana sayfamıza, yayınlara veya diğer Web sitesi bilgilerine: (a) hiçbir şekilde aldatıcı olmayan; (b) bağlantı veren tarafın ve ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin sponsorluğunu, desteğini veya onayını yanlış bir şekilde ima etmeyen; ve (c) bağlantı veren tarafın sitesinin bağlamına uyan bağlantı verebilir

 

Aşağıdaki kuruluş türlerinden gelen diğer bağlantı isteklerini değerlendirebilir ve onaylayabiliriz:

 

 • yaygın olarak bilinen tüketici ve/veya işletme bilgi kaynakları;
 • hayır kurumlarını temsil eden dernekler veya diğer gruplar;
 • çevrimiçi dizin dağıtıcıları;
 • internet portalları;
 • muhasebe, hukuk ve danışmanlık firmaları; ve
 • eğitim kurumları ve ticaret birlikleri.

 

Aşağıdakilere karar verirsek, bu kuruluşlardan gelen bağlantı isteklerini onaylayacağız: (a) bağlantı kendimize veya akredite işletmelerimize olumsuz görünmemize neden olmazsa; (b) kuruluşun bizde herhangi bir olumsuz kaydı yoksa; (c) hiperlink görünürlüğünün bize sağladığı fayda drahmetacar.com’un yokluğunu telafi ederse; ve (d) bağlantı genel kaynak bilgisi bağlamındaysa.

 

Bu kuruluşlar, (a) hiçbir şekilde aldatıcı olmayan; (b) bağlantı veren tarafın ve onun ürünlerinin veya hizmetlerinin sponsorluğunu, desteğini veya onayını yanlış bir şekilde ima etmeyen; ve (c) bağlantı veren tarafın sitesinin bağlamına uyan bir bağlantı olduğu sürece ana sayfamıza bağlantı verebilir:

 

Yukarıdaki 2. paragrafta listelenen kuruluşlardan biriyseniz ve web sitemize bağlantı vermekle ilgileniyorsanız, tercih ettiğimiz iletişim yöntemlerimizden biriyle bizimle iletişime geçerek bizi bilgilendirmelisiniz. Lütfen adınızı, kuruluşunuzun adını, iletişim bilgilerinizi ve sitenizin URL'sini, Web Sitemize bağlantı vermeyi düşündüğünüz URL'lerin bir listesini ve sitemizde bağlantı vermek istediğiniz URL'lerin bir listesini hazır tutarak bize belirtin ve iletişim kanalı aracılığıyla gönderin. Yanıt için 2-3 hafta bekleyin.

 

Onaylanmış kuruluşlar, Web Sitemize aşağıdaki şekilde bağlantı sağlayabilir:

 

 • Kurumsal ismimizi kullanarak; veya
 • internetteki resmi adres sistemi URL ile bağlantı verilerek; veya
 • Bağlantı veren tarafın sitesindeki içeriğin formatı ve bağlamıyla alakalı ve anlamlı bir açıklamayı kullanarak;

 

Ticari marka lisans sözleşmesi bulunmayan bağlantılarda drahmetacar.com logosunun veya diğer resimlerin kullanılmasına izin verilmeyecektir.

iFrame'ler

Önceden onay ve yazılı izin olmaksızın, Web sayfalarımızda Web Sitemizin görsel sunumunu veya görünümünü herhangi bir şekilde değiştiren iFrame’ler oluşturamazsınız.

İçerik Sorumluluğu

Web sitenizde görünen herhangi bir içerikten sorumlu olmayacağız. Web sitenizde çıkan tüm iddialara karşı bizi korumayı ve savunmayı kabul edersiniz. Herhangi bir Web Sitesinde iftira niteliğinde, müstehcen veya suç olarak yorumlanabilecek veya herhangi bir üçüncü taraf haklarını ihlal eden veya ihlalini savunan hiçbir bağlantı/bağlantılar görünmemelidir.

Hakların Korunması

Web Sitemize giden tüm bağlantıları veya belirli bir bağlantıyı kaldırmanızı talep etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Talep üzerine Web Sitemize giden tüm bağlantıları derhal kaldırmayı onaylıyorsunuz. Ayrıca bu Kullanım Koşullarını ve bağlantı verme politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını da saklı tutuyoruz. Web sitemize sürekli olarak bağlantı vererek, bu bağlantı verme Kullanım Koşullarına bağlı olmayı ve bunlara uymayı kabul edersiniz.

Web Sitemizden Bağlantıların Kaldırılması

Web sitemizde herhangi bir nedenle rahatsız edici herhangi bir bağlantı bulursanız, her an bizimle iletişime geçip bilgi vermekte özgürsünüz. Bağlantıları kaldırma isteklerini dikkate alacağız, ancak size doğrudan yanıt vermek zorunda değiliz.

 

Bu web sitesindeki bilgilerin doğru olduğunu, eksiksizliğini veya hatasızlığını garanti etmiyoruz. Ne web sitesinin kullanılabilir durumda kalmasını ne de web sitesindeki materyalin güncel tutulmasını sağlamaya söz vermiyoruz.

Gizliliğiniz

Lütfen Gizlilik Politikasını okuyun.

Sorumluluk Reddi

Web sitemizi ziyaret etmekle, bu web sitesini kullanmanın ve bu web sitesinde yer verilen bilgilere itimat etmenin riskinin size ait olacağını onaylamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız. Sözleşme veya haksız fiil olup olmadığına bakılmaksızın, bu web sitesinin kullanılması veya performansı dolayısıyla herhangi bir şekilde doğacak tüm doğrudan, dolaylı, olumlu, olumsuz, ya da diğer zarar ve hasarlardan, bunların ortaya çıkma olasılığı drahmetacar.com veya yetkili temsilcilerine bildirilmiş olsa dahi, drahmetacar.com sorumlu tutulamaz.

 

Bu web sitesi ve web sitesinde yer alan bilgiler ve hizmetler ücretsiz olarak verildiği sürece, herhangi bir kayıp veya her türlü zarardan sorumlu olmayacağız.

 

Son Güncelleme: 27.12.2020

Dr. Ahmet Acar - Logo
Dr. Ahmet Acar - Deri hastalıklarının tedavisi dermatoloji uzmanının işidir.