Dr. Ahmet Acar Parmaktaki Siğil Nasıl Geçer?

Parmaktaki Siğil Nasıl Geçer?

Dış görünümü bozarak kişinin psikolojisini olumsuz etkileyebilen parmak siğilleri sık görülen deri hastalıklarından biridir. Büyüklükleri ve sayıları arttıkça parmak fonksiyonlarını da bozabilir. Bulaşıcı bir hastalık olan parmak siğilleri hakkında toplumun bilgilendirilmesi hastalığın kontrol altına alınmasına ve tedavisine katkı sağlar. Parmak siğilleri hastaya uygun bir yaklaşım ile tedavi edilebilen bir deri hastalığıdır.

Parmakta Siğil Nedir?

Parmakta siğil çoğunlukla el parmaklarına bazen de ayak parmaklarına yerleşen bulaşıcı bir deri hastalığıdır. 200 kadar çeşidi bulunan Human Papilloma Virus (HPV) isimli bir virüs tarafından oluşturulur. Virüs bulaştığı parmak bölgesinde değişik şekillerde kabarıklıklar yapar. Bu kabarıklıklar zamanla büyür, çoğalır, birleşir ve daha büyük lezyonlara sebep olur. Bütün tırnakların etrafını kaplayabilir. Sayıları başlangıçta 5-10 adet iken zamanla 30-40 hatta daha fazla miktarları bulabilir. Bu durumda tedavisi daha zor, uzun ve masraflı bir süreç gerektirir.

 

Parmak siğilleri her iki cinste görülebilir. Çocuk ve genç yaş grubunda daha fazla rastlanmaktadır.

Parmakta Siğil Neden Çıkar?

Parmakta siğil oluşması için HPV virüsü taşıyan insan, hayvan, toprak ve sulu ortamlarla el derisinin direkt teması gerekir.

 

Deri kuruluğu, egzama vb. gibi sebeplerle derisinin anatomik ve fizyolojik bütünlüğü bozulmuş kişilerde deride oluşan açıklık ve çatlaklardan HPV virüsünün girip hastalık oluşturabilmesi kolaylaşır.

 

Diğer yandan kişide bağışıklık yetersizliğine yol açan sebepler varsa parmak siğili daha kolay oluşabilir.

Siğil Nasıl Bulaşır?

Çok bulaşıcı bir mikrop olan HPV insanlardan bulaşabildiği gibi enfekte hayvanlardan, topraktan ve su kaynaklarından da bulaşabilir.

 

En sık bulaşma yolları aşağıdaki gibidir;

 • Cinsel ilişki
 • Enfekte insanlarla bedensel temas
 • Virüs ile enfekte havlu, el bezi, tarak, fırça, bardak, çatal, kaşık gibi eşyaların ortak kullanımı
 • Enfekte hayvanlarla deri teması
 • Enfekte toprak ile deri teması
 • Ortak kullanılan havuz, hamam, sauna, tuvalet gibi sulu ortamlar
 • Virüs ile enfekte gölet, dere, kumsal gibi doğal ortamlar

Parmakta Siğil Belirtileri Nelerdir?

Parmağa yerleşen siğiller çok çeşitli şekil, büyüklük ve renkte görülebilir;

 

Renkleri: Deri rengi, bej, gri, sarı, açık kahverengi, koyu kahverengi ve siyahımsı olabilir.

 

Büyüklükleri: Genellikle 1-5 mm arasındadır. Bazen çok sayıda papül (içi dolu kabarıklık) birleşerek 1 cm’yi aşan büyük kabarıklıklar oluşturabilir.

 

Sayıları: Bazen parmaklarda yerleşen ve fark edilmesi zor bir ya da birkaç kabarıklık şeklinde olabilirken bazen sayıları 40-50’yi bulan 1-5 mm’lik çok sayıda kabarıklıklar şeklindedir.

 

Yerleşim Yeri: Genellikle parmakların üzerine ve yanlarına yerleşir. Tırnakların dibine, yanına ve parmak iç yüzeyine de yerleşebilir. Bazen tırnak etrafı yerleşimleri bütün tırnağı kuşatacak genişlikte olabilir. Böğürtlen ya da çilek benzeri kabarıklıklar (vejetasyonlar) şeklinde tırnak etrafına yerleşebilir.

 

Şekilleri: Bazen deri seviyesine çok yakın üzeri düz kabarıklıklar (verruca plana) şeklinde olabilir. Klasik siğil kabarıklığı şeklinde olanlar ise içi dolu ve ipliksi çıkıntıları olan kabarıklıklardır. Bazen bu kabarıklıkların üzerinde küçük siyah noktacıklar da görülebilir.

 

Sübjektif Belirti: Bazı hastalarda kaşıntı olabilir ancak çoğu hastada yoktur. Kimi zaman yeni çıkan lezyonlar kaşınarak çıkabilirler.

Siğil Kanar mı?

Durduk yerde siğil kanamaz. Tariş edilirse, travmaya maruz kalırsa veya koparılırsa kanayabilir. Bu yüzden koparılmamalıdır.

Siğil Oluşumunu Kolaylaştıran Sebepler Nelerdir?

Siğili oluşturan HPV virüsünün deride yerleşmesini, üremesini, çoğalmasını, lezyonların büyümesini ve yayılmasını kolaylaştıran birçok faktör mevcuttur. Bunlar aşağıda belirtilmiştir;

 • Deride egzama, sedef gibi deri hastalıklarının mevcudiyeti
 • Bağışıklık yetersizlikleri
 • Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımları
 • Organ yetersizlikleri
 • Hazır ve katkılı gıdalarla beslenme
 • Tek yönlü beslenme
 • Yetersiz beslenme
 • Sigara
 • Alkollü içecekler
 • Esrar, eroin, kokain gibi madde bağımlılıkları
 • Uyku düzensizlikleri
 • Derinin aşırı kimyasal tahrişlere maruz kalması

Hangi Hastalıklarla Karıştırılabilir?

Genellikle parmak siğilleri tipiktir ve tanısı muayene ile rahatça konabilir. Nadiren aşağıdaki hastalıklar ile karıştırabilir;

 • Nasır (Callus)
 • Temas Egzaması (Kontakt Dermatit)
 • Sedef Hastalığı (Psoriasis)

Parmakta Siğil Tedavisi Nasıldır?

Parmakta siğil tedavisi için birden çok yöntem mevcuttur. Siğilin büyüklüğü, yerleşim yeri ve sayısına göre bunlardan biri ya da birkaçı tercih edilebilir. Bu yöntemler aşağıda belirtilmiştir;

 

Dıştan Uygulanan Asitli İlaçlar: Faydası sınırlıdır. Küçük ve az sayıdaki lezyonda 10-15 günlük tedavi denemesi yapılabilir. Dikkatli kullanılmazsa normal deriye zarar verebilir. 15 günde fayda vermezse tedavide ısrar edilmez.

 

Lazer Tedavisi: Küçük ve az sayıda lezyonda denenebilir.

 

Elektrokoter Tedavisi: Etkili yöntemlerdendir. Dikkatli kullanılmazsa kalıcı iz bırakabilir. Eskiden daha sık kullanılırdı ancak şimdi daha az kullanılmaktadır.

 

Radyofrekans Tedavisi: Az sayıdaki ve küçük lezyonlarda tercih edilebilir. Etkili ve estetik sonuçları iyi olan bir tedavi yöntemidir. Ancak tırnak etrafındaki siğillerde uygulanmamalıdır. Tek seans yeterlidir. Tedavi yerinde hafif bir iz bırakması normaldir.

 

Kriyoterapi: Parmaklarda çıkan tüm siğillerde etkili olan tek tedavi yöntemidir. Özellikle tırnak dibi ve etrafında yerleşen siğillerde mutlaka kriyoterapi uygulanmalıdır. Ancak bu tedavi yönteminde tedavi süresi daha uzundur. Lezyonların büyüklüğüne göre uygulanması gereken seans sayısı değişir. Küçük olan lezyonlarla tek seans yeterli olabilirken büyüklerde 4-6 seans gerekebilir. Seans aralıkları 4 hafta civarındadır. Kriyoterapi uygulaması hastaya uygun doz ve şekilde yapılmaz ise hastalık iyileşecek yerde çoğalabilir. Ancak doğru uygulanan bir kriyoterapinin estetik sonuçları mükemmeldir.

Tedavi Sonrası Yara Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Tedavi sonrası dermatoloji hekimi hastaya dıştan sürülen antiseptik solüsyon ve antibiyotikli krem reçete eder. Bunlar hekimin talimatına göre hasta tarafından evde uygulanır. Ayrıca gerekli görülen hastalara hekim ağızdan antibiyotik de verebilir. Hastasına göre değişebilen belirli aralıklarla hasta kontrollere çağrılır ve bu süreç yaralar iyileşene kadar devam eder.

Parmakta Siğil Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Radyofrekans, elektrokoter ve lazer tedavisi uygulanan hastalarda iyileşme süresi 1-1,5 aydır. Ancak çoğu vakada estetik sonuçları çok iyi olan kriyoterapi tercih edilir. Kriyoterapi yöntemi hastaya göre 1-6 seans arası uygulanır. Bu yüzden tedavi süresi 1-6 ay arasında değişebilir.

Parmakta Siğil Tekrarlar mı?

Parmakta siğil tekrarlayabilir. Hastalığı oluşturan HPV virüsü doğada yaygın ve 200 türü olan bir virüstür. Mikrobun tekrar bulaşması ile hastalık tekrar oluşabilir. Diğer yandan bağışıklığı zayıf bazı kişilerde virüs vücuttan tamamen temizlenememişse bağışıklığı zayıflatan durumlar galip geldiğinde virüs tekrar çoğalarak hastalığı başlatabilir.

Parmaktaki Siğil Kendiliğinden Geçer mi?

Nadir de olsa görülebilen bir durumdur. Bu durum muhtemelen bağışıklık sistemindeki düzelme ile izah edilebilir. Ancak siğillerin kendinden geçmesini beklemek doğru değildir. Çünkü çoğu hastada bekledikçe büyür, çoğalır ve yayılırlar. Hastalık hem sağlam deri bölgelerine hem de diğer sağlıklı kişilere bulaşabilir.

 

Anlaşılacağı üzere parmakta siğil bulaşıcı, parmak estetiğini ve fonksiyonlarını olumsuz etkileyen, çocuk ve gençlerde sık görülen deri hastalıklarından biridir. Hastalık bulaşıcı olduğundan erken tanı ve tedavi hem hasta hem de aile-toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Tedavi edilmediğinde büyüyen ve çoğalan parmak siğillerinin tedavisi daha uzun ve masraflı süreçler gerektirir. Ancak hastalara uygun seçilen tedavi yöntemi ve hasta takibi sayesinde parmak siğillerinin estetik bir şekilde iyileşmesi mümkündür.

Dr. Ahmet ACAR
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Blog - Dr. Ahmet ACAR

Dr. Ahmet ACAR

Dermatoloji Uzmanı

İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Uludağ Tıp Fakültesinde Dermatoloji, Alerji ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar üzerine 7 yıl süren Doktora ve üzeri çalışmalar yaptı.

1994’ten beri Sakarya’da Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı olarak çalışan Dr. Ahmet Acar 37 yıllık meslek hayatı boyunca üniversite, devlet hastanesi, özel muayenehane hekimliği tecrübelerinin sağladığı birikimle hizmetlerine devam ederken tüm deri hastalıkları ve zührevi hastalıkların tedavilerini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte yüz gençleştirme, estetik lazer yöntemleri, cilt bakımları ve HPV tedavileri en çok hizmet verdiği alanlardır.

En çok okunanlar

SAÇ BİTİ NEDEN OLUR? SAÇTAKİ SİRKE NASIL TEMİZLENİR?

MAKAT KAŞINTISI NEDEN OLUR? NASIL GEÇER?

Blog - Dr. Ahmet ACAR

Dr. Ahmet ACAR

Dermatoloji Uzmanı

İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Uludağ Tıp Fakültesinde Dermatoloji, Alerji ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar üzerine 7 yıl süren Doktora ve üzeri çalışmalar yaptı.

1994’ten beri Sakarya’da Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı olarak çalışan Dr. Ahmet Acar 37 yıllık meslek hayatı boyunca üniversite, devlet hastanesi, özel muayenehane hekimliği tecrübelerinin sağladığı birikimle hizmetlerine devam ederken tüm deri hastalıkları ve zührevi hastalıkların tedavilerini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte yüz gençleştirme, estetik lazer yöntemleri, cilt bakımları ve HPV tedavileri en çok hizmet verdiği alanlardır.

Dr. Ahmet Acar - Logo
Dr. Ahmet Acar - Deri hastalıklarının tedavisi dermatoloji uzmanının işidir.